Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Năm 2050

quy hoạch ĐỒng Nai

Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của cả phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ.

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Bình Thuận
  • Phía tây giáp tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phía nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Phía bắc giáp các tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước.

Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố và 9 huyện, với 170 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 40 phường, 8 thị trấn và 122 xã.

Mục tiêu lập quy hoạch Đồng Nai:

Theo thông tin quy hoạch Đồng Nai mới nhất, mục tiêu quy hoạch Đồng Nai được chia thành các hạng mục sau:

  • Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng TP. Hồ Chí Minh và quy hoạch kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  • Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
  • Tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
  • Định hướng phát triển không gian toàn vùng đến năm 2050 bao gồm : không gian xây dựng đô thị, dân cư nông thôn theo hướng gắn kết hài hòa với không gian công nghiệp tập trung, không gian du lịch, không gian sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
  • Làm cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền trong việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành, lập các chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển.
  • Làm công cụ quản lý phát triển kiểm soát không gian toàn vùng. Tạo cơ hội đầu tư ổn định và bền vững.
Chuyên mục: Quy hoạch