ản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên đến 2030 tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch mở rộng thành phố Vĩnh Yên

Khu vực lập bản đồ quy hoạch mở rộng thành phố Vĩnh Yên và khu trung tâm có tổng diện tích là 1.727,18ha. Hiện trạng khoảng 35.363 người, dân số dự báo khoảng 80.000 người, thuộc các xã, phường: Đống Đa, Ngô Quyên, Tích Sơn, Đông Tâm, Hội Hợp, Khai Quang, Thanh Trù – Vĩnh Yên; xã Đồng Cương – Yên Lạc; xã Quất Lưu – Bình Xuyên Phạm vi cụ thể như sau:

  • Phía Tây giáp đường Vĩnh Yên – Yên Lạc
  • Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai;
  • Phía Nam giáp đường BOT Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên;
  • Phía Đông giáp đường quy hoạch;

Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang và 2 xã: Định Trung, Thanh Trù.

quy hoạch Vĩnh yên

Chuyên mục: Quy hoạch