Sàn giao dịch bất động sản Nhà Phố Net

TRỞ THÀNH NHÀ MÔI GIỚI TRÊN NHAPHONET

Trần Đức Duy

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 18/11/2022

18

Cần bán

0

Cho thuê

18

Tổng tin

VIP

Nguyễn Văn Văn

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 07/11/2022

10

Cần bán

0

Cho thuê

10

Tổng tin

VIP

Nguyễn Thị Anh Thư

 • Giao dịch: 300
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 31/10/2022

57

Cần bán

3

Cho thuê

60

Tổng tin

VIP

Trịnh hùng

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 09/11/2022

11

Cần bán

0

Cho thuê

11

Tổng tin

VIP

Nguyễn Hoàng Minh

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 03/11/2022

38

Cần bán

0

Cho thuê

38

Tổng tin

Nga Lê

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 27/10/2022

12

Cần bán

0

Cho thuê

12

Tổng tin

TRẦN TUẤN KHANH

 • Giao dịch: 350
 • Kinh nghiệm: 8
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 22/10/2022

68

Cần bán

23

Cho thuê

91

Tổng tin

Hoàng Đạt

 • Giao dịch: 150
 • Kinh nghiệm: 3
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 14/10/2022

38

Cần bán

0

Cho thuê

38

Tổng tin

Yến Khanh

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 24/09/2022

10

Cần bán

0

Cho thuê

10

Tổng tin

Điệp Đỗ

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: 3
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 09/09/2022

20

Cần bán

3

Cho thuê

23

Tổng tin

Nguyễn Xuân Hiệp

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 09/09/2022

64

Cần bán

0

Cho thuê

64

Tổng tin

Nguyễn Thị Hải Hằng

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 03/12/2022

12

Cần bán

0

Cho thuê

12

Tổng tin

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 23/11/2022

3

Cần bán

0

Cho thuê

3

Tổng tin

NPN Long

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 22/11/2022

12

Cần bán

0

Cho thuê

12

Tổng tin

Nguyễn Văn Hoàn

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 22/11/2022

10

Cần bán

0

Cho thuê

10

Tổng tin

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 22/11/2022

3

Cần bán

0

Cho thuê

3

Tổng tin

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 20/11/2022

28

Cần bán

1

Cho thuê

29

Tổng tin

NPN Trung

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 20/11/2022

19

Cần bán

0

Cho thuê

19

Tổng tin

VIP

NGUYỄN VĂN GIÀU

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 20/11/2022

12

Cần bán

0

Cho thuê

12

Tổng tin

 • Giao dịch: _
 • Kinh nghiệm: _
 • Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
 • Ngày tham gia: 19/11/2022

14

Cần bán

0

Cho thuê

14

Tổng tin

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Mỗi người dùng tại sàn giao dịch bất động sản Nhà Phố Net đều tạo tài khoản miễn phí và được xác thực thông tin email và số điện thoại.

Bạn hoàn toàn có thể đăng tin bán nhà đất, cho thuê văn phòng hay nhu cầu tìm mua bất động sản phù hợp tài chính.

Tin đăng của bạn hoàn toàn có thể làm mới trong danh sách tin đăng hoàn toàn miễn phí mỗi 10 phút.

Thông tin liên hệ