Quy hoạch chung xây dựng Thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Số quyết định: 5514/QĐ-UBND

Tỉnh/TP: TP. Hà Nội

Quận/Huyện: Thị xã Tây Sơn

Địa chỉ: thị xã Sơn Tây

Hồ sơ bản vẽ:

Bản vẽ hiện trạng

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch thị xã Sơn Tây

 

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Quy hoạch thị xã Sơn Tây 2