Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Số quyết định:  5517/QĐ-UBND

Tỉnh/TP:  TP. Hà Nội

Quận/Huyện:  Huyện Phú Xuyên

Địa chỉ:  huyện Phú Xuyên

Hồ sơ bản vẽ:

Bản vẽ hiện trạng

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch huyện Phú Xuyên

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Quy hoạch huyện Phú Xuyên2

 

 

Chuyên mục: Quy Hoạch
Nhà Phố Net