Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Số quyết định:  4465/QĐ-UBND

Tỉnh/TP:  TP. Hà Nội

Quận/Huyện:  Huyện Mỹ Đức

Địa chỉ:  huyện Mỹ Đức

Hồ sơ bản vẽ:

Bản vẽ hiện trạng

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch huyện Mỹ Đức

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Quy hoạch huyện Mỹ Đức 2

Chuyên mục: Quy Hoạch
Nhà Phố Net