QR Code -0918331236

Ban Quản Lý Dự Án

0918331236

Chưa xác thực SĐT Chưa xác thực email

Thành viên từ: 20/07/2022

Chuyên khu vực: Hà Nội

Số lượng giao dịch: -

Kinh nghiệm: -

Giới thiệu

Tài khoản Ban Quản Lý Dự Án đã đăng tin bất động sản mua bán cho thuê trên Nhà Phố Net, sử dụng số điện thoại 0918331236.

Thống kê tin đăng

0

Cần bán

0

Cho thuê

0

Tổng tin

Chưa có bộ sưu tập nào.

Chưa có tin đăng nào.

Nhà Phố Net